Attendo Södra Tibblevägen 12 Gruppbostad

Kompetens · Engagemang · Omtanke

Södra Tibblevägen 12 är en gruppbostad belägen i ett villaområde i Björklinge. Vi lägger stort fokus på individens önskemål vad gäller egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra brukare till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Målet är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor utifrån var och ens förutsättningar och behov. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Verksamhetschef

Nathalie Planting – Kax

Telefon: 0720-85 68 47

Adress

Södra Tibblevägen 12, 743 64 Björklinge

Mer information om Attendo Södra Tibblevägen 12 Gruppbostad

Boende

Södra Tibblevägen 12 är en gruppbostad belägen i ett villaområde i Björklinge. Boendet är en fristående villa i ett plan med uppvuxen trädgård. Boendet har fem boendeplatser och har inriktning mot personkrets 1, utvecklingsstörning, demens och psykiska tilläggshandikapp med måttliga till stora omvårdnadsbehov.