Attendo Sturegatan Serviceboende

Sturegatan är ett serviceboende med särskilt stöd och service för personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS. Boendet har en baslägenhet belägen på bottenplan i en hyresfastighet. Inom området tillhörande Sturegatans serviceboende finns 12 lägenheter fördelade. Boendet ligger i centrala Borås med närhet till bland annat affärer, lokaltrafik och restauranger.

Verksamhetschef

Linnéa Olsson

Telefon: 072-085 25 85

Adress

Sturegatan 8, 503 42 Borås

Mer information om Attendo Sturegatan Serviceboende

Om boendet

Här arbetar vi med att stödja och uppmuntra varje individ till att bli så självständig som möjligt efter individuella behov och färdigheter. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.