Attendo Umeå Öppenvård

Attendo Umeå Öppenvård har som mål att stötta klienter i eget boende samt hitta en meningsfull sysselsättning och nya sunda rutiner. Idag finns 9 lägenheter i olika storlekar spridda över Umeå för att kunna ta emot både enskilda personer eller familj. Personal finns även tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan via telefon.

Verksamhetschef

Charlotte Linder

Telefon: 072-5309889

Hej! jag heter Charlotte Linder och arbetar som verksamhetschef på Umeå Öppenvård. Kontakta gärna mig för frågor eller studiebesök.

Adress

Industrigatan 17C, 913 31 Holmsund

Mer information om Attendo Umeå Öppenvård

Verksamheten

Öppenvård samverkar med skyddat kvinnoboende, drogterapeuter, leg. Psykolog samt barn och ungdomspsykiatriker för att kunna tillgodose klientens behov.

Attendo Umeå Öppenvård är en verksamhet som innehåller flertal olika insatser för personer över 18 år så som:

  • Träningslägenheter
  • Urinprovstagning
  • Omsorgsbedömningar
  • Hemma hos uppdrag/boendestöd
  • Utredningar
  • Skyddsplacering

 

Attendo Umeå Öppenvård har som mål att stötta klienter i eget boende för att hitta en meningsfull sysselsättning och nya sunda rutiner. Idag finns 9 lägenheter i olika storlekar spridda över Umeå för att kunna ta emot både enskilda personer eller familjer.

Målgrupp är klienter över 18 år med problematik som missbruk, behov av utredning, omsorgsbedömning eller annat behov av stöd i boende.

 

Motivera och uppnå förändring

Den boende får stöd av kvalificerad coach minst 20 timmar/månad, som tillsammans upprättar en genomförandeplan med grund i den vårdplan som upprättats med handläggare. Personal finns även tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan via telefon. Öppenvård samverkar med skyddat kvinnoboende, drogterapeuter, leg. Psykolog samt barn och ungdomspsykiatriker för att kunna tillgodose klientens behov och socialtjänstens önskemål.

Utifrån den genomförandeplan som skrivs tillsammans med socialtjänst, boende och personal arbetar vi ständigt med att motivera den boende till att uppnå de mål som satts. Vi använder oss av MI samtal och har även inom medarbetargruppen kunskap om CRA, ASI och rePULSE för att tillsammans med den boende nå det mål som satts i genomförandeplanen. En del i att bli självständig men även attraktiv på arbetsmarknaden innefattar ofta körkort. Öppenvård erbjuder därför ett körkort som del i vistelsen och vi ansvarar för samtliga kostnader, från ansökan till färdig kort om förutsättningarna finns för den boende.

Vid placering ingår fullt inredd lägenhet, personalstöd samt ev. ytterligare insatser som KBT-samtal, praktikplats och månadsrapport i slutet på varje månad där du som handläggare kan följa utvecklingen.

Varje person är unik och även så planeringen vid vistelse! Är du intresserad att veta mer , boka plats eller komma på studiebesök är du välkommen att ringa eller maila.