Attendo Umeå Öppenvård

Attendo Umeå Öppenvård har som mål att stötta klienter i eget boende samt hitta en meningsfull sysselsättning och nya sunda rutiner. Idag finns 11 lägenheter i olika storlekar spridda över Umeå för att kunna ta emot både enskilda personer eller familj. Målgrupp är klienter med problematik som missbruk, psykisk ohälsa eller annat behov av stöd i boende. Klienten får stöd av kvalificerad coach som tillsammans med klienten upprättar en genomförandeplan och denna följer man upp löpande och grunden ligger i den vårdplan som upprättats med handläggare. Vid placering ingår 20 kontaktpersonstimmar per månad men ytterligare timmar kan köpas till om behovet finns. Personal finns även tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan via telefon.

Verksamhetschef

 • Charlotte Linder

  Telefon: 072-5309889

  Hej! jag heter Charlotte Linder och arbetar som verksamhetschef på Umeå Öppenvård. Kontakta gärna mig för frågor eller studiebesök.

 • Behandlingspedagog Cecilia Svensson

  Telefon: 072-0830758

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Nurse 0768000000

Adress

Industrigatan 17C, 913 31 Holmsund

Mer information om Attendo Umeå Öppenvård

Verksamheten

Öppenvård samverkar med skyddat kvinnoboende, drogterapeuter, leg. Psykolog samt barn och ungdomspsykiatriker för att kunna tillgodose klientens behov.

Attendo Umeå Öppenvård är en verksamhet som innehåller flertal olika insatser för personer över 18år såsom :

 • Träningslägenheter
 • Urinprovstagning
 • Omsorgsbedömningar
 • Hemma hos uppdrag
 • KBT

 

Motivera och uppnå förändring

Utifrån den genomförandeplan som skrivs tillsammans med socialtjänst, boende och personal arbetar vi ständigt med att motivera den boende till att uppnå de mål som satts. Vi använder oss av MI samtal och har även inom medarbetargruppen kunskap om CRA, ASI och rePULSE för att tillsammans med den boende nå det mål som satts i genomförandeplanen.

Vid placering ingår fullt inredd lägenhet, personalstöd samt ev. ytterligare insatser som KBT-samtal, praktikplats och månadsrapport i slutet på varje månad där du som handläggare kan följa utvecklingen. 

Varje person är unik och även så planeringen vid vistelse! Är du intresserad att veta mer eller komma på studiebesök är du välkommen att ringa eller maila.