Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Attendo Åkershus 26

Åkershus 26, Staffanstorp

Fakta

Typ av verksamhet
Funktionsnedsättning för barn & unga, Korttidsboende Barn & Ungdomar
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefAnn-Charlotte Paulsson

Telefon: 076-845 60 10

Boendet

Korttidsvistelse, tillsyn och fritidsverksamhet

Staffanstorp kommuns korttidsenhet, Åkershus 26, drivs av Attendo. Vi erbjuder korttidsvistelse, korttidstillsyn och öppen fritidsverksamhet för personer upp till 21 års ålder och vuxna med funktionsnedsättning. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos personalen är en viktig ledstjärna i arbetet. För att nå våra mål så är vi lyhörda för önskemål och synpunkter från både individerna i våra verksamheter och deras närstående.

Omsorg

Kontinuitet och trygghet

Korttidsvistelse erbjuder avlastning åt anhöriga och ger individerna själva möjlighet till miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse innebär att personen har ett visst antal dygn per månad. Vi har också sammanhängande vistelse som innebär att personen har möjlighet att vara här under en längre period, oftast under sommaren men kan även inträffa under andra delar av året. Varje individ är knuten till en speciell grupp med kompisar och medarbetare, detta för att ge kontinuitet och skapa trygghet.

Korttidstillsyn är en förlängning av skollagens fritidsverksamhet för barn och ungdomar mellan från 13 års ålder tills de slutar gymnasiet, som längst till 23 år. Verksamheten bedrivs vardagar efter skoltid samt heldagar under skolloven. Vi vill att varje ungdom ska känna att han eller hon får sina behov tillfredställda och planerar aktiviteter där efter. Vi använder oftast kommunala kommunikationsmedel vid utflykter och vi har tillgång till bil under helgerna om behovet finns.

Öppen fritidsverksamhet är för ungdomar mellan 13 -20 år och är öppen två kvällar i veckan. Verksamheten bedrivs som en fritidsklubb med planerade aktiviteter efter deltagarnas behov och önskemål t.ex. baka, gå på bio, pyssla och diverse utflykter. Ungdomar som är intresserade behöver inte ha ett LSS-beslut för att delta.

Medarbetare

Arbetssätt utifrån individens behov

Medabetare anpassar sitt arbetssätt utifrån individens behov grundat på TEACCH-modellen och tydliggörande. Vi strävar efter att alla i medarbetargruppen ska ha utbildning inom TEACCH-modellen.

Alla personer som är inskrivna på korttidsvistelse och korttidstillsyn har en egen kontaktman som kontinuerligt har individuella samtal med den enskilde och anhöriga. En till två gånger om året uppdateras den för personen individuella genomförandeplan tillsammans med anhöriga.

Målet för vår verksamhet är att ge en meningsfull, stimulerande och rolig fritid som utvecklar och stärker för framtiden samt att ge avlastning för föräldrar eller närstående. Viktigt är också att bli sedd som enskild individ och respekteras för den man är, samt respektera andra. Det sociala samspelet tränas dagligen i olika situationer och i utvecklande aktiviteter.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":55.647441,"lng":13.200911},"content":"<h4>Attendo Åkershus 26, korttidsboende för barn och ungdomar i Staffanstorp</h4><p>Åkershus 26 </br> 245 37 Staffanstorp </br> Skånes län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=55.647441,13.200911' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Åkershus 26,
245 37 Staffanstorp
Skånes län

Öppna vägbeskriving