Tills vidare gäller stopp för besök på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Attendo Alegränd

Alegränd 7 , Falkenberg

Fakta

Typ av verksamhet
Funktionsnedsättning för vuxna, Gruppbostäder Vuxna
Talade språk
Svenska
Särskild fokus
Personkrets 1 LSS 9:9

Välkommen till oss

VerksamhetschefJennie Bruhn

Telefon: 070-876 81 47

Boendet

Ett mindre serviceboende med centralt läge

Alegränds servicebostad drivs av Attendo sedan november 2013 på uppdrag av Falkenbergs kommun. Alegränd är ett serviceboende med särskilt stöd och service för personer tillhörande personkrets 1 enligt 9:9 § LSS.

Boendet ligger i centrala Falkenberg med närhet till bland annat affärer, lokaltrafik och restauranger och består av åtta lägenheter, varav en är en satellitlägenhet i närområdet. Här finns trevligt gemensamhetsutrymme med kök där man kan titta på TV och film, spela spel eller bara umgås. Vi har regelbundet bostadsmöten där boende kan ta upp egna förslag på aktiviteter eller andra önskemål.

Här arbetar vi med att stödja och uppmuntra varje individ till att bli så självständig som möjligt efter individuella behov och färdigheter. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Omsorg

Här sätts individen i centrum

Målet för verksamheten är att stärka individen till att bli så självständig som möjligt efter sina förutsättningar, styrkor och förmågor. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov som tydliggörs i en genomförandeplan.

Som boende har man inflytande och är delaktig i hur sitt vardagsstöd ska se ut. Vårt arbetsteam arbetar med att vara öppna och lyhörda för individens behov där vi gemensamt kan forma det stöd som just du har rätt till.

Som boende har man en stödperson i medarbetargruppen dit man kan vända sig när man har frågor, funderingar eller behöver hjälp med att t.ex. handla, besöka läkare eller tandläkare.

De flesta som bor här har någon form av dagverksamhet eller arbete. Fritiden ägnas sedan åt en mängd olika aktiviteter såsom bad, bowling, utflykter, bio och dans. Allt utifrån individuella önskemål!

På Alegränd arbetar vi med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Medarbetare

Teamwork med fokus på de boendes behov

Verksamheten leds av verksamhetschef som har kontor strax utanför Falkenbergs centrum. Personalen som arbetar på Attendo Alegränds serviceboende är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar tillsammans som ett team där de boendes behov och önskemål sätts i fokus.

Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt och utifrån dennes behov formulera mål och hjälpmedel som individen behöver för att kunna göra det hon/han annars inte kan.

Platsansvarig finns i verksamheten liksom en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling samt händelsehantering.

Vår värderingscoach ser till så vi ständigt arbetar utifrån företagets värdegrund – att stärka individen.

Serviceboendet är bemannat dygnet runt. Vi har tillgång till sjuksköterska dygnet runt via Falkenbergs kommun som kontaktas vid behov.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":56.903283,"lng":12.48675},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}