Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetPersonal

Telefon: 076-634 88 46

VerksamhetschefCornelia Roudette

Telefon: 076-696 11 08