Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMadelene Johansson

Telefon: 070-971 60 49

Biträdande VerksamhetschefMina Widarsson

Telefon: 076-8097686

Regional verksamhetschefMarja-Leena Gestranius

Telefon: 072-0838702

SamordnareIsatou Jack-Samba

Telefon: 072-565 60 60

Sjuksköterska Plan 1+3

Telefon: 070- 995 71 55

Sjuksköterska plan 2 + 4

Telefon: 072- 565 50 60

Sjukgymnast

Telefon: 070-876 44 09

Arbetsterapeut

Telefon: 070- 181 04 23

Fysioterapeut

Telefon: 070-876 44 09

Avdelning 1

Telefon: 08-556 706 33

Avdelning 2A

Telefon: 08-556 706 34

Avdelning 2B

Telefon: 08-556 706 35

Avdelning 3A

Telefon: 08-556 706 36

Avdelning 3B

Telefon: 08-556 706 37

Avdelning 4A

Telefon: 08-556 706 38

Avdelning 4B

Telefon: 08-556 706 39

Fax sjuksköterske expedition

Telefon: 08-508 679 25

Fax Verksamhetschef

Telefon: 08-508 679 26