Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefChristina Sheehan

Telefon: 070-278 99 80

Samordnare

Telefon: 072-085 74 44

Sjuksköterska plan 7

Telefon: 076-496 61 16

Sjuksköterska plan 8

Telefon: 076-496 61 22

Avd 7 A

Telefon: 072-085 73 17

Avd 7 B

Telefon: 072-085 73 65

Avd 7 C

Telefon: 072-085 74 06

Avd 8 A

Telefon: 072-085 74 61

Avd 8 B

Telefon: 072-085 74 96

Avd 8 C

Telefon: 073-867 08 16

Natt 1

Telefon: 073-868 09 72

Natt 2

Telefon: 076-495 16 62