Tills vidare gäller stopp för besök på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefDawid Gutman

Telefon: 076-611 45 70

Biträdande VerksamhetschefAnne Rantanen