1 oktober hävs besöksförbudet på våra äldreboenden och vi välkomnar anhöriga till trygga & säkra besök. Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning. Läs mer här

Attendo Broarp Alma

Villagatan 12, Eksjö

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, HVB
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefClaes Gerleman

Telefon: 073-066 00 59

Verksamheten

Inviduell behandling utifrån individens förutsättningar

Ungdomarna behöver tydlig struktur och förutsägbarhet i tillvaron, samt fokus på sina individuella styrkor och förutsättningar. En strävan att uppfylla dessa krav genomsyrar all verksamhet på Attendo Broarp Alma. Ett helhetsperspektiv utifrån dagliga aktiviteter är också viktiga delar i behandlingsarbetet.

All behandling är individuell och sker utifrån individens egna behov och förutsättningar. Vårdplanen tillsammans med observationer från avdelningspersonal utgör grunden för genomförandeplanen som kontinuerligt utvärderas och fastställs tillsammans med uppdragsgivare och vårdnadshavare

Verksamhetens mål är att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik. I behandlingsarbetet innebär det att vi hämtar information från tre källor: från forskningen och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen, nuvarande situation och elevens önskemål. Detta sammanvägs med vår professionella expertis innan vi väljer pedagogik/metod för eleven. Det sker hela tiden en utvärdering av pedagogikens/metodens effekt på individnivå.

Dokument

Attendo Broarp Slussen - HVB och skola (2018) (pdf)

Våra metoder

Olika psykopedagogiska metoder

Vår verksamhet tar sin utgångspunkt i ungdomens utveckling och lärande. Därför arbetar vi enligt metoder som gör tillvaron förutsägbar och strukturerad. Vi utgår från kognitiva teorier och använder oss av olika psykopedagogiska metoder, såsom tydliggörande pedagogik, låg affektivt bemötande, sociala berättelser, seriesamtal,  psykologisk behandling, medicinsk behandling samt kommunikationshjälpmedlet KAT-kit.

I allt behandlingsarbete håller vi fokus på elevernas individuella styrkor och förutsättningar, en viktig hörnsten i behandlingen är därför att ta tillvara ungdomarnas egna begåvningar och intressen. Vi erbjuder goda möjligheter att ägna sig åt musik, idrott, konst och annat kreativt skapande. Grundtanken är att ge förutsättningar för en positiv och utvecklande fritid.

Tiden efter Alma

Förberedelser för tiden efter Alma

Vi anser att familjen har en viktig roll under vistelsen på behandlingshemmet och strävar därför efter stor delaktighet från föräldrar och andra närstående. Övernattningsmöjligheter finns för föräldrar som besöker sitt barn.

Det är viktigt att tidigt påbörja planeringen och förbereda eleven för tiden efter Broarp Alma. Detta gör vi genom att hjälpa eleven hitta verktyg och strategier för en framtida självständig tillvaro utefter deras förutsättningar. Stor del av behandlingen på Attendo Broarp Alma skall ha ett långvarigt syfte för att möjliggöra en meningsfull framtid.

Film om Broarp

Titta på vår film

En kort beskrivning av Broarps behandlingshem, Alma behandlingshem, och Broarps skola.

Se filmen om Broarp

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":57.657594,"lng":14.982243},"content":"<h4>Attendo Broarp Alma</h4><p>Villagatan 12 </br> 570 32 Eksjö </br> Jönköpings län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=57.657594,14.982243' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Villagatan 12,
570 32 Eksjö
Jönköpings län

Öppna vägbeskriving