Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefClaes Gerleman

Telefon: 073-066 00 59

Beträdande VerksamhetschefHelena Heynemann

Telefon: 073-066 00 62

Avdelning Slussen

Telefon: 010-211 21 31

Avdelning röd

Telefon: 010-211 21 53

Avdelning blå

Telefon: 010-211 21 52

Avdelning grön

Telefon: 010-211 21 51