Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefRamona Ankarberg

Telefon: 070-876 44 90

Samordnare

Telefon: 070-324 00 85

Sjuksköterskor (vardagar dagtid)

Telefon: 070-971 60 48

Direkt till avdelningen