Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefLouise Andersson

Telefon: 076-695 00 00

Verksamheten

Telefon: 08-38 90 89

PlatsansvarigNawel Linder

Telefon: 08-754 15 16

Biträdande VerksamhetschefThunyatip Meepala

Telefon: 070-402 98 39