Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMarina Forssberg

Telefon: 072-085 89 96

Sjuksköterska

Planeringsledare

Telefon: 072-083 80 11

Enhet 1

Telefon: 072-083 79 46