Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefLina Sjöstrand

Telefon: 021-18 32 10

Verksamheten

Telefon: 021-18 32 10

Sjuksköterska

Telefon: 021-12 03 11

Blåsområde 3Samordnare hemtjänst

Telefon: 021-12 03 09

Kök

Telefon: 021-12 03 15