Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefPernilla Nilsson

Telefon: 076-145 89 29

Verksamheten

Telefon: 013-20 77 96