Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefEva Björklund

Telefon: 072-733 55 10

Hej, Jag heter Eva Björklund och är ansvarig för Attendo Fridhemmet.

Verksamheten

Telefon: 018-16 20 60

Sjuksköterska 1

Telefon: 072-143 43 85

Sjuksköterska 2

Telefon: 072-143 43 92

NattVårdpersonal

Telefon: 072-143 36 82

Avdelning 1Vårdpersonal

Telefon: 072-143 38 73

Avdelning 2Vårdpersonal

Telefon: 072-143 37 66

Avdelning 3Vårdpersonal

Telefon: 072-143 37 19

Äldrepedagog

Telefon: 070-853 43 68

Fax-nummer

Telefon: 040-26 02 28