Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefJacqueline Gutierrez

Telefon: 076-697 05 64

Hej, jag heter Jacqueline Gutierrez och jag är ansvarig för Attendo Frösunda äldreboende i Solna.

PlaneringsledareAnna Runnman

Telefon: 079-060 53 58

Sjuksköterska 1

Telefon: 08-514 805 47

Sjuksköterska 2

Telefon: 08-514 805 48

Leg ArbetsterapeutNahid Mahmoudi

Telefon: 0766967534

VårdavdelningVåning 1

Telefon: 08-514 805 41

VårdavdelningVåning 2

Telefon: 08-514 805 42

VårdavdelningVåning 3

Telefon: 08-514 805 43

VårdavdelningVåning 4

Telefon: 08-514 805 44