Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMarie Åberg-Lang

Telefon: 072-700 05 27

Biträdande VerksamhetschefHeléne Forsberg

Telefon: 070-872 99 05

Verksamheten

Telefon: 070-867 24 27

Biträdande VerksamhetschefChristine Larsson

Telefon: 070-872 99 05