Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefCecilia Strömberg

Telefon: 076-697 04 75

Verksamheten

Telefon: 021-41 05 20

Bekal YeyhaSamordnare

Telefon: 076-695 22 24

Sjuksköterska plan 1

Telefon: 076-695 22 07

Sjuksköterska plan 2

Telefon: 076-695 21 55

Avdelning Tor

Avdelning Freja

Avdelning Oden

Avdelning Idun

Köket

Telefon: 076-695 23 20

Mobila SSK-teamet

Telefon: 072-084 89 83