Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMonica Tynnestam

Telefon: 072-085 54 25

Verksamheten

Telefon: 08-508 153 78

Lena Wallin

Telefon: 072-085 54 44

Katarina Rosén

Telefon: 072-085 54 44