Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMargareta Binkowska

Telefon: 073-712 51 07

Martina Steffen

Telefon: 076-001 40 57