Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Biträdande verksamhetschef Lali Kurashvili

Telefon: 073-155 18 72

Kontorsnummer

Telefon: 08-6502047

VerksamhetschefNinni Dahl

Telefon: 076-826 60 77