Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Tf. VerksamhetschefLena Sjöström

Telefon: 070-841 50 50

(vardagar 7-16)Verksamheten

Telefon: 090-15 83 99

Planeringsledare, Team VästJessica Lundberg

Telefon: 090-15 83 92

Planeringsledare, Team ÖstLinnea Persson

Telefon: 090-15 83 91

Efter kontorstidTeam Öst

Telefon: 070-611 06 10

Efter kontorstidTeam Väst

Telefon: 072-085 21 04