Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefShawder Rashed

Telefon: 072-142 10 07

Verksamheten

Telefon: 070-201 74 46