Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMaria Hemåker Apell

Telefon: 070-604 10 12

Planeringsledare

Telefon: 0766964361

Sjuksköterska

Avdelning 1

Avdelning 2

Avdelning 3

Avdelning 4

Avdelning 5

Avdelning 6