Attendo Jour- och familjehem

Malmgårdsvägen 63, Stockholm

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för vuxna, Individ & familjeomsorg för barn & unga, Familjehem & Jourhem
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

PlaceringsförfrågningarBirgitta Ärlund

Telefon: 072-189 28 30

Attendo arbetar med att rekrytera, utreda och stödja jour och familjehem. Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour och familjehemsplatser till socialtjänsten. Våra konsulenter är socionomer med vidareutbildning och erfarenhet från kommunal socialtjänst. Verksamheten är HBTQ-certifierad. Med över 300 familjehem har vi möjlighet till en god matchning. Vi är verksamma i hela Sverige.

Familjehem

Familjehem hos Attendo

Attendos familjehem är noggrant utvalda enligt nya Kälvestametoden. Vi har ett stort antal kompetenta och erfarna familjehem där kompetens och förmåga att stödja barn/ungdomar eller vuxna samt familjens förmåga till anknytning står i fokus. När Socialtjänsten behöver hjälp att finna en lämplig familj för ett barn eller vuxen har vi möjlighet till en god matchning.

Vi har olika typer av familjehem som passar olika barn och unga. Det finns exempelvis hem som är bättre lämpade för barn med särskilda behov, allergier eller som vill bo i en familj med ett särskilt ursprung. I många familjehem är en förälder hemma på heltid.

Ansök om att bli familjehem här

Familjehemskonsulenter

Stöd & vägledning

Attendos familjehemskonsulter stödjer och  vägleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med enskild eller grupphandledning. Konsulenten är med på uppföljningsmöten tillsammans med Socialtjänsten och beskriver hur familjehemmet har arbetat med målen i genomförandeplanen.

Konsulterna har ett viktigt och ansvarsfullt jobb att stötta och handleda familjerna så att de placerade barnen får den trygghet och omsorg de behöver. Vår verksamhet är HBTQ-certifierad av RFSL. Certifikatet innebär en bekräftelse på att vi arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som berörs av vår verksamhet utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Certifierade av RFF

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård

Attendo har förmedlat jourhem och familjehem till Sveriges kommuner sedan 2006 och har ramavtal med cirka 175 kommuner. Attendo jour- och familjehem är medlemmar i Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) och håller förbundets kvalitetskrav. Attendo har sedan 2013 varit certifierade av RFF gällande förstärkt familjehemsvård.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.308933,"lng":18.09127},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}