Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAnna Palm

Telefon: 076-695 75 42

Biträdande VerksamhetschefTina Nordling

Telefon: 076-695 76 35

Verksamheten

Telefon: 018-31 76 35