Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefSara Jansson

Telefon: 076-801 65 05

Biträdande RegionchefPetra Sjöberg

Telefon: 070-929 07 50