Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefTherese Nyberg

Telefon: 072-142 45 08

Verksamheten

Telefon: 072-142 45 00