Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Biträdande VerksamhetschefCecilia Lilja

Telefon: 076-695 02 49

VerksamhetschefJohanna Deblén

Telefon: 073-035 80 40