Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefRobin Axren

Telefon: 073-318 10 23

Verksamheten

Telefon: 031-40 50 60