Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefLena Svensson

Telefon: 070-946 65 65

Växelnummer till verksamhetschef, samordnare, sjuksköterska och avdelningarna

Telefon: 08-503 120 50