Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefTrine Rydheim

Telefon: 070-269 05 45

UndersköterskaLisa Nilsson

Telefon: 08-672 59 10

Jytte Blückert