Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Verksamhetschef Åsa Lindroth

Telefon: 076 698 20 81

Verksamheten

Telefon: 08-647 06 13

SamordnareSelamawi Berhane

Telefon: 072-142 32 50