Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefMillie Lindroth

Telefon: 072-540 60 40

Verksamheten

Telefon: 073-318 10 20