Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Tf. Verksamhetschef Tore Fridén

Telefon: 076-696 00 38

Verksamheten

Telefon: 072-363 16 23