Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Attendo Närsjögläntan

Östborn 60, Falun

Fakta

Typ av verksamhet
Individ & familjeomsorg för barn & unga, HVB
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefSandra Larsson

Telefon: 070-602 01 49

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 13-18 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter. I anslutning till HVB-hemmet finns även ett stödboende som fungerar som utsluss för flickor 16-20 år som ska förberedas för ett självständigt liv i eget boende.

Verksamheten

Behandlingsmetoder

På Attendo Närsjögläntans HVB-hem arbetar vi med flickor i åldern 13-20 år med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter. Den teoretiska utgångspunkten för behandlingen på Närsjögläntan vilar på ett kognitivt förhållningssätt.

Våra behandlingsmetoder går ut på att flickorna får fungerande vardagsrutiner, hälsa, motion, individuell anpassad behandling samt en utslussperiod. Grunden i behandlingen vilar på dessa fyra beståndsdelar. På Närsjögläntan tycker vi att det är viktigt att flickorna lär sig rutiner som kan hjälpa dem att fungera i framtiden. Vidare är hälsa och motion viktigt utifrån att det främjar både den fysiska och den psykiska hälsan. I den individuella delen av behandlingen lägger vi fokus på varje flickas unika svårigheter/behov.

Här får flickorna vara delaktiga och medansvariga i sin behandling. Under utslussdelen är det viktigt att överbrygga till flickornas framtida liv så att övergången från behandlingshem till familj/familjehem/eget boende blir så smidig som möjligt.

Följ oss på Instagram

Boendet

Naturnära

Närsjögläntan är beläget ca 8 km från Falu stadskärna. Huset ligger vackert intill Sundbornsån. Under sommarhalvåret finns tillgång till bad från egen brygga, en stor trädgård med möjlighet till många aktiviteter. I trädgården finns bär och fruktträd. Vi är stolta över Närsjögläntans familjära prägel. HVB-hemmet liknar mer en vanlig hemmiljö snarare än en institution vilket uppskattas av många flickor. På Närsjögläntan känner man sig "som hemma".

På Närsjögläntan har alla flickor ett eget rum, man delar toalett och tvättstuga med några andra flickor. I stora matsalen äter vi alla måltider tillsammans. Det finns flera andra gemensamhetsutrymmen som tv-rum, tv-spelsrum, pysselrum och ”gröna rummet”, där vi oftast har en brasa tänd i öppna spisen och umgås, spelar kort och bara tar det lugnt.

Vardagen på Närsjögläntan består av skola, ”husmöte”, gruppaktiviteter, motion, individuella samtal och hushållsgöromål. Hemåkning sker utifrån hur vi har planerat tillsammans med socialtjänsten. På helgerna hittar vi på olika aktiviteter tillsammans.

Behandling och mål

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen

Vår övertygelse är att det finns flera lösningar på flickornas olika svårigheter. Det är vår uppgift att tillsammans med flickorna finna den bästa lösningen. För oss är relationsbyggande och en förutsägbar och tydlig struktur viktiga delar för att främja utveckling och åstadkomma en förändring. Stor vikt läggs vid miljöns betydelse och alla de bitar som samverkar vid psykologisk utveckling, såsom ett stabilt nätverk, sunda fritidsaktiviteter, ansvarstagande och en fungerande vardag.

En viktig del i behandlingen är social träning. Genom den utvecklas känsla av sammanhang, framtidstro och en förmåga att skapa verktyg för att hantera sitt liv. Varje vecka har vi färdighetsträning i grupp för att stärka den sociala utvecklingen hos flickorna.

Att skapa trygga relationer till personalen och en stabil och trygg miljö kring varje flicka är viktigt för att lägga en grund till förändringsarbetet.

Vår behandlingsmetod består av fyra olika delar; vardagsrutiner, motion, individuell behandlingsplan och utsluss.

Vardagsrutiner
För oss är det viktigt att få en fungerande vardag. Att komma upp i tid, sköta sin hygien, gå i skola/på praktik, äta och sova är några exempel på fungerande vardagsrutiner.

Motion
Det finns mycket forskning som visar att motion lindrar och förebygger fysisk/psykisk ohälsa. Därför tränar flickor och personal tillsammans ca 4 dagar i veckan. Det kan handla om träning på gym, utomhusaktiviter, lekar i idrottshall eller att vi bara kör ett träningspass tillsammans framför TV:n.

Individuell behandlingsplan
Alla flickor är här av olika anledningar. För oss är det viktigt att göra flickorna delaktiga i sin egen behandling. Detta gör vi genom individuella samtal varje vecka där vi sätter upp mål och delmål utifrån varje flickas behov. Vi utgår från strukturen i Signs of Safety där vi utforskar det som fungerar bra, vår oro kring flickan och vad som behöver hända för att få till en förändring.

Utsluss
Vi vill att de flickor som kommer till oss under en period av sina liv ska få så mycket bra redskap som möjligt med sig för framtiden. Vi önskar därför ett nära samarbete med föräldrar/familjehem/andra.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":60.614787,"lng":15.775576},"content":"<h4>Attendo Närsjögläntan, HVB </h4><p>Östborn 60 </br> 791 96 Falun </br> Dalarnas län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=60.614787,15.775576' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Östborn 60,
791 96 Falun
Dalarnas län

Öppna vägbeskriving