Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Tf. verksamhetschefSandra Larsson

Telefon: 070-602 01 49

Sandra LarssonBehandlingsansvarig socionom

Telefon: 070-602 01 49

Behandlingspersonalens kontor

Telefon: 023-620 70