Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefSandra Larsson

Telefon: 070-602 01 49

Josefin Larsson Biträdande verksamhetschef

Telefon: 072-085 25 83

Behandlingspersonalens kontor

Telefon: 023-620 70