Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Attendo Nevisborg 19

Nevisborg 19, Staffanstorp

Fakta

Typ av verksamhet
Gruppbostäder Vuxna, Funktionsnedsättning för vuxna
Antal platser
5
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefAnn-Charlotte Paulsson

Telefon: 076-845 60 10

Boendet

Ett boende baserat på trygghet och omsorg

På Attendo Nevisborg 19 gruppboende i Staffanstorp erbjuder vi ett boende i en trygg och vacker miljö. Boendet är för dig som är beviljad dygnet runt-omsorg enligt LSS. Här får du ett boende baserat på trygghet, omsorg samt samvaro. Vi lägger stor vikt vid att du har inflytande och själv är delaktig i hur din vardag ska se ut.

Attendo Nevisborg 19 gruppbostad består av fem lägenheter. Lägenheterna är stora ettor med egna kök. Samtliga lägenheter är belägna på markplan där det också finns ett gemensamhet utrymme till de boendes förfogande. Här träffas vi ofta för att spela spel, pyssla, titta på film eller bara umgås och fika. Boendet har en tillhörande mysigt trädgård. Stor vikt läggs på kvalitet, trygghet, och att leva ett liv på dina egna villkor samtidigt få möjlighet till glädje och gemenskap med andra.

Medarbetare

Bemöter den enskilde med hänsyn och respekt

Personalens huvudsakliga mål är att bemöta den enskilde med hänsyn och respekt samt utifrån dennes behov formulera mål och hjälpmedel som individen behöver för att göra det han/hon annars kanske inte kan.

Personalgruppen på Attendo Nevisborg 19 har blandad kompetens för bästa omsorg, gruppen består av stödassistenter.

Samtlig personal har utbildning i TEACCH, samt vidareutbildas kontinuerligt.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":55.6370906,"lng":13.2168148},"content":"<h4>Attendo Nevisborg 19, Gruppbostad för vuxna i Staffanstorp</h4><p>Nevisborg 19 </br> 245 45 Staffanstorp </br> Skånes län</p> <a href='https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=55.6370906,13.2168148' target='_blank' >Hitta hit</a>"}]}

Besöksadress

Nevisborg 19,
245 45 Staffanstorp
Skånes län

Öppna vägbeskriving