Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefPetra Nyman

Telefon: 070-000 16 04

Biträdande verksamhetschefNicole Behr

Telefon: 070-517 47 97

Verksamheten

Telefon: 08-636 28 22

Leg arbetsterapeutNahid Mahmoudi

Telefon: 0766967534

Sjuksköterska

Telefon: 08-636 28 22