Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAhmad S-Darban

Telefon: 072-9745331

Bitr. VCEva Novak

Telefon: 070-9603770

Sjuksköterskor

Telefon: 070-9533037

Plan 6

Telefon: 035-710 2716

Plan 5

Telefon: 035-710 2715

Plan 4

Telefon: 035-710 2714

Plan 3

Telefon: 035-710 2713

Plan 2

Telefon: 035-710 2712

Plan 1

Telefon: 035-710 2711

KonceptansvarigLovisa Claesson

Telefon: 072-0836253