Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAhmad S-Darban

Telefon: 072-974 53 31

Bitr. VCEwa Nowak

Telefon: 070-960 37 70

KonceptansvarigLovisa Claesson

Telefon: 072-083 62 53

SjuksköterskaSjuksköterska

Telefon: 070-953 30 37

Leg ArbetsterapeutHampus Mellgren

Telefon: 070-357 51 05

Leg SjukgymnastJohanna Börnfors

Telefon: 070-281 88 20

AvdelningPlan 1 Nissabogatan

Telefon: 035-710 27 11

AvdelningPlan 2 Nissabogatan/Westerbergsgatan

AvdelningPlan 3 Nissabogatan/Westerbergsgatan

AvdelningarPlan 4 Nissabogatan/Westerbergsgatan

AvdelningarPlan 5 Nissabogatan/Westerbergsgatan

AvdelningPlan 6 Nissabogatan/Westerbergsgatan