Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefEmil Rosander

Telefon: 076-6965354

Biträdande VerksamhetschefLena Andersson

Telefon: 073-318 47 00