Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefAnna Sjöman

Telefon: 072-231 12 25

Namn:
Avdelning
Telefon:
08-647 72 96
E-mail: