Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

Enhet: VillanSamordnare: Åsa Lyvik

Telefon: 08-52030341

Enhet: LyckeboSamordnare: Lizelott Löfgren

Telefon: 08-52030805

Enhet: GläntanSamordnare: Louise Andersson

Telefon: 08-52039375

Enhet LärkanSamordnare: Denise Lorentzson

Telefon: 08-52039372

VerksamhetschefBjörn Persson

Telefon: 076-696 54 06