Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefViktoria Sjöö

Telefon: 070-844 93 17

Verksamheten

Telefon: 070-551 27 17