Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefCharlotta Linderdahl

Telefon: 072-389 00 26

Enhet 2C

Telefon: 026-400 68 06

Enhet 2B

Telefon: 026-400 68 05

Enhet 2A

Telefon: 026-400 68 04

Enhet 1C

Telefon: 026-400 68 03

Enhet 1B

Telefon: 026-400 68 02

Enhet 1A

Telefon: 026-400 68 01

Sjukgymnast

Telefon: 072-571 31 31

Arbetsterapeut

Telefon: 072-571 41 31

Sjuksköterskor

Telefon: 073-390 67 82

Biträdande Verksamhetschef

Telefon: 072-387 72 08