Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefSofia Gustafsson Jogefält

Telefon: 076-698 19 64

Verksamheten

Telefon: 076-695 02 72