Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Fler kontaktuppgifter

VerksamhetschefYounes Echelhi

Telefon: 072-141 80 29

Verksamheten

Telefon: 070-853 43 73