Attendo Sälltäppan

Österby 2, Katrineholm

Fakta

Typ av verksamhet
Funktionsnedsättning för vuxna, Socialpsykiatri, HVB, Stödboende
Talade språk
Svenska

Välkommen till oss

VerksamhetschefMalin Savela

Telefon: 072-966 09 00

Boendet

Individuellt anpassat stöd efter dina önskemål

Attendo Sälltäppans behandlingshem vänder sig till individer i åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder, med eller utan stöd av LPT (Lagen om psykisk tvångsvård), LRV (Lagen om rättpsykiatrisk vård). Vi tar inte emot människor med svår pågående missbruksproblematik.

Våra klienter har genomgående en lång historia av svår psykisk sjukdom med bland annat psykoser och andra allvarliga symptom som paranoia och vaneföreställningar.

Omsorg

Ger trygghet genom att se människan

Verksamheten utgår från en salugent förhållningssätt som innebär att man i processen fokuserar mer på friskfaktorer istället för på riskfaktorer. Vi jobbar främst med att skapa trygghet för de boende för att minska ner på deras symtom. För att skapa trygghet jobbar vi långsiktigt på relationer med tillhörande ADL-träning och hjälp till självhjälp att ta eget ansvar för sig liv. Vårt fokus ligger på det friska.

Trygghet skapar mod att titta på sin situation och till ett förändringsarbete. Sälltäppan ger trygghet genom att se människan, ge värme och omtanke tillsammans med ett genuint omhändertagande och respekt för individen och för den hen är. Samtidigt står vi för en nödvändig tydlighet gällande regler och rutiner.

Medarbetare

Kunskap och förståelse för olika funktionsnedsättningar

Vi har alltid vaken personal på plats.

  • Behandlingsassistenter
  • Sjuksköterska på dagtid
  • Läkare på konsultbasis (rond en gång i månaden)
  • Psykolog på konsultbasis

Varje boende har kontakt med läkare på Vår vårdcentral som ligger nära Sälltäppan.

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera.

{"markers":[{"position":{"lat":59.19327,"lng":16.039558},"content":"<div>Marker 1<\/div>"}]}